Новини

До уваги випускників! ЗНО – 2020

Один коментар

  1. Шановні учні й учителі! Міні-конспекти з української літератури для підготовки до зовніш- нього незалежного оцінювання можна використовувати як на уроках під час вивчення чи повторення творчості письменника, так і в позаурочній роботі. Матеріал посібника потрібно опрацьовувати після прочитання ху- дожнього тексту, адже в цій книжці подано ключові слова, якими визначе- но літературний рід, жанр твору, особливості стилю (напряму), до якого він належить, зазначено його тему й ідею. Відомості з понятійного апара- ту сприятимуть повторению літературознавчих термінів і важливих фактів, подій і явищ з історії літератури. Основну (і найважливішу!) частину посібника становить цитатний матеріал і літературні диктанти. Саме опрацьовуючи матеріал цитатни- ків, ви зосередите увагу на зовнішніх і внутрішніх характеристиках літе- ратурних героїв, на яскравих репліках і художніх особливостях творів. Треба звертати увагу й на вислови митців і літературознавців про письменників, бо, як показує досвід попередніх років, у тесті ЗНО тра- пляються завдання на впізнавання митця за цитатним матеріалом про нього. Рекомендуємо під час опрацювання уривків із творів виділяти маркером ключові слова, які характеризують саме цього героя (письмен- ника) з-поміж інших. Завдяки цьому за кілька тижнів до проходження ЛНО ви зможете, не перечитуючи всього посібника, повторити найсут- тєвіші моменти. За допомогою літературних диктантів ви зможете, з одного боку, перевірити, наскільки уважно прочитано текст художнього твору, а з ін- шого — розставити акценти на найсуттєвіших моментах у характеристи- ці літературних героїв. У кінці посібника подано матеріал для повторення. Це — різнопла- нові літературні диктанти, за допомогою яких ви зможете на фінальній стадії підготовки повторити весь матеріал програми ЗНО. Цей посібник можна використовувати і під час підготовки до поточних контрольних іюбіт у 9,10 й 11 класах. Успіхів! З

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.