Школа сприяння здоров’ю

     

   «Якщо людина сама стежить за своїм здоров’ям,
то важко знайти лікаря, який знав би краще,
що корисне для її здоров’я, ніж вона сама»
 Сократ 

            Проблема формування здорового способу життя підростаючого покоління України належить до найактуальніших проблем, вирішення якої обумовлює майбутнє держави та подальше існування здорової нації. Сьогодні сферою формування здорового способу життя дітей та підлітків є система освіти. Планування роботи Кременецької загальноосвітньої роботи здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) та «Національної доктрини освіти України у ХХІ столітті», плану заходів  щодо  виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки, затвердженого наказом    Міністерства   освіти  і науки, молоді  та спорту України  від 30.12.2010 № 1313. 

           Стратегічним  завданням освіти є виховання освіченої, творчої особистості, всебічний розвиток людини, становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я. У плані роботи школи окремими розділами виділено спортивно-масові заходи та здійснення виховного процесу. В навчальному закладі протягом  п’яти років реалізується програма «Школи сприяння здоров’ю». Її основні завдання:

             Формувати систему знань про здоровий спосіб життя та шлях його досягнення.

  1. Розвивати практичні вміння та навички щодо збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих
  2. Формувати активну життєву позицію та валеологічний світогляд.
  3. Здійснювати систему заходів щодо профілактики шкідливих звичок.
  4. Зменшити кількість захворювань.
  5. Підвищити рівень фізичної та розумової працездатності.
  6. Розвивати партнерські взаємозв’язки з навчальними закладами та спортивними школами.
  7. Здійснювати превентивне виховання.
  8. Формувати психологічно та соціально адаптовану особистість.
  9. Підготувати дітей до професійного самовизначення.
  10. Здійснювати просвітницьку діяльність по пропаганді серед батьків засад здорового способу життя та психолого-педагогічних знань.

            В рамках діяльності «Школи сприяння здоров’ю» щороку, у квітні проводиться місячник «Формування здорового способу життя». Заходи, що проводяться в школі, чітко сплановані, продумані, актуальні.  Заходи носять різноплановий характер, враховуючи вікові особливості дітей. В основі кожного  лежать сучасні активні та інтерактивні виховні технології. Слід відмітити, що виховними заходами охоплено всі ланки школи (від початкової до старшої), задіяні керівники гуртків, класні керівники, шкільна бібліотека. В рамках місячника проходять предметні тижні з фізичної культури, географії та біології. Під час яких проводиться виступи екологічної агітбригади (до Дня Землі) та команди «Здоров’ятко» (до Дня здоров’я).   В даному напрямку працівниками соціально-психологічної служби школи спільно з учнями 8-11 класів сплановано та проведено цикл заходів, які розкривають негативні наслідки тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних (токсичних) речовин для здоров’я молодої людини. Практичним психологом проведено опитування школярів на обізнаності старшокласників  щодо  питань ВІЛ/СНІД, проведено низку круглів столів з обговоренням відеофільму «Наркомон». Теоретичні знання щодо формування здорового способу учні отримують під час вивчення курсу «Основи здоров’я» та «БЖД». Класні керівники та вихователі проводять виховні години різнопланового характеру. У бібліотечно-інформаційному центрі оформлено інформаційну виставку «Шкідливість алкоголю та нікотину», прес-центром учнівської ради проведено виставку стінівок та світлин «Ми за здоровий спосіб життя». Шкільний лікар Буковська Г.М. організувала зузстрічі з лікарями, які поінформували учнів про основні засоби захисту дітей від гострих респіраторних та інфекційних захворювань, про профілактики туберкульозу та основи репродуктивного здоров’я.

            Активно допомагає у його реалізації шкільний спортивно-оздоровчий клуб «Лицар». Силами волонтерів та членів спортклубу щоранку проводиться ранкова зарядка.     Проводяться рухливі ігри на свіжому повітрі. Танцювальні перерви для учнів молодших класів. Проходять різноманітні спортивні змагання, естафети, дружні зустрічі між класами та школами. Вже п’ятий рік на базі школи проходить Всеукраїнський чемпіонат з бейсболу серед шкіл-інтернатів, у якому беруть участь учні з Донецька, Луганська та Мізоча. Традиційним також стало проведення міжрайонного волейбольного турніру на кубок імені воїна-афганця, випускника нашої школи Віталія Осецького. Протягом трьох років проводиться шаховий та започатковано тенісний турніри. Щороку проходить Свято спорту за участю учнів, батьків, педагогів та видатних спортсменів Кременеччини.

          Члени волонтерського загону спільно з учасниками шкільного євроклубу «Меридіан» створили та презентували проект «Поширення СНІДу у світі» для учнів 9-11 класів, координатором якого стала волонтер корпусу миру – Морган Роуз.

         Педагогічний колектив закладу постійно розглядає питання психологічного та фізичного здоров’я школярів на засіданнях педагогічної ради, зокрема: «Екологічна культура учня – умова сталого розвитку суспільства» , «Ефективність організації шкільного фізичного виховання», «Адаптуюча педагогіка: соціальний супровід та педагогічна підтримка дітей із деструктивних сімей» , «Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури та основ здоров’я».

          На методичних комісіях класних керівників та вихователів розглядалися питання:

         «Соціалізація дітей», «Діагностика – психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з колективом школярів», «Булінг: підліткове насильство в школі», «Виховання соціальної активності учнів через демократизацію стосунків у класному колективі» 

          Дирекція навчального закладу веде моніторингові дослідження захворювань школярів. На батьківських зборах постійно інформує про дотримання санітарно-гігієнічних норм, профілактичні заходи щодо збереження здоров’я школярів.