Кафедри

Сіячі розумного, доброго, вічного

Тисячі професій народжуються і вмирають. Але й досі живуть найдавніші з них: хлібороб, будівельник, лікар, учитель. Змінюються умови й засоби навчання та виховання, але незмінним залишається головне призначення вчителя – навчити людину бути людиною.
Гарна школа починається з уроку. Від нього залежить усе: культура, доброзичливість у взаєминах між учнями, вчителями і батьками.
Держава висуває вимогу: урок повинен бути сучасним, освіта – якісною. Тому наш колектив декілька років працює над проблемою «Формування інноваційного освітнього середовища з метою розвитку творчої особистості у контексті Нової української школи». Кожен член педагогічного колективу здійснює особистий пошук, проявляє активність, спрямовану на творчий розвиток учня. Якісну підготовку до уроків педагогів і школярів забезпечують добре обладнані навчальні кабінети з усіх предметів і бібліотечно-інформаційний центр.
Найчисленнішою предметною кафедрою у школі є кафедра вчителів початкових класів.

Кафедра вчителів початкових класів (зліва направо):
Оболончик Т.Д., Кондратюк Н.В., Романюк О.Ю., Тимощук Н.Л., Гусаківська Г.С.,
Токар С.І., Пасічник Н.В., Кучер Н.В., Бондар А.В.,
Пасічник О.М.

Їх самовіддана творча праця дає чудові результати. Батьки вибирають для своїх дітей нашу школу не тому, що в ній прекрасно оформлені класи-кабінети, а тому, що педагоги дають глибокі знання, формують духовний світ дитини. Застосовуючи інноваційні технології, створюють ситуацію успіху для кожного учня, незалежно від його природніх задатків.

Учителі української мови і літератури, світової літератури, історії виявляють високий рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні технології групового навчання, навчання у грі, у дискусії, прищеплюють учням стійкий інтерес до вивчення мови, культури, історичної та літературної спадщини. Через краєзнавчу роботу стимулюють пошукову діяльність школярів. Забезпечують високу результативність своєї роботи. Керують науково-дослідницькою роботою школярів у МАНі.

Кафедра вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (зліва направо):
Савчук В.М., Іванюк Г.Є., Ятчишина Т.С., Романіна Т.М., Мишко В.І.,
Врочинська Л.В., Шпортун Л.Д., Повар О.О.

 

Учителі іноземних мов застосовують активні форми роботи з формування комунікативних компетентностей школярів, інноваційні технології з метою спільної діяльності вчителя й учнів. Співпрацюють із волонтером Корпусу Миру. Кабінети іноземних мов (англійська, німецька) обладнані мультимедійними засобами навчання, кабельним і супутниковим телебаченням.

Кафедра вчителів іноземних мов (зліва направо):
Карнаух В.П., Валігура Т.Я., Плахтина Т.С.,
Бречко Л.П., Мишко В.М., Примак О.С., Скакальська О.В.

 

Учителі математики, інформатики, фізики практикують проведення нетрадиційних уроків, застосовують інтерактивні технології, розвивають інформаційні компетентності, складають завдання для самоосвітньої діяльності учнів кожного класу з кожної теми, враховуючи індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Відзначаються високим рівнем професійної майстерності.

Кафедра математики, інформатики, фізики (зліва направо):
Білосевич В.А., Остапчук Л.М., Полелюк Г.В., Божик І.М.,
Берегуля О.Р., Трачук Я.В., Волянюк А.І.

 

Учителі природничих дисциплін (хімія, біологія, географія) використовують різноманітні форми і методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, формують практичні вміння і навички, практикують нетрадиційні форми уроків узагальнення, науково-дослідницьку роботу школярів. Вміло застосовують інтерактивні методи навчання.

Кафедра природничих дисциплін (зліва направо):
Петручок С.А., Кравченко Т.І., Волянюк А.І.,
Мостіцька Т.П., Стрижак С.А.

 

Учителі мистецьких дисциплін (музика, образотворче мистецтво, етика, художня культура, хореографія) переконані, що кожна дитина обдарована й талановита, тому розвивають творчий потенціал не тільки спеціально відібраних учнів, а всіх. Формують духовний світ дітей, загальнолюдські ціннісні орієнтири шляхом залучення до культурних надбань українського народу та людства. (через шкільну картинну галерею, виставковий зал, хореографічні та вокальні студії). Це уроки радості від спілкування з прекрасним та усвідомлення власних успіхів.

Кафедра вчителів мистецьких дисциплін
(музика, образотворче мистецтво, етика, художня культура, хореографія)
Мартинюк Н.Л., Форсюк Н.В., Залюбовська-Ширма Н.Б.

 

Учителі трудового навчання створили добру матеріальну базу (майстерні по дереву, металу, швейна), на основі яких під час уроків і позаурочних занять прищеплюють учням життєво необхідні вміння та навички. Застосовуючи проектну методику, вчать дітей самостійності, творчості. Усі уроки насичені продуктивним змістом. Особливе досягнення школи – це створення бази для професійного навчання – ліцензованої підготовки водіїв категорії «А», «В», «С».

Кафедра вчителів трудового навчання (зліва направо):
Федоринчик Р.М., Коваленко В.І.

 

Учителі фізичної культури переконані, що для здоров’я дитини вони можуть зробити набагато більше, ніж лікарі. Активно впроваджують здоров’язберігаючі педагогічні технології, створюють здоровий освітній простір, через навчальні заняття формують позитивну мотивацію на культуру здоров’я. Ведуть індивідуальні щоденники здоров’я учнів та паспорти здоров’я класів. Проект сучасної моделі навчального закладу – школи сприяння здоров’ю – став переможцем обласного туру Всеукраїнського конкурсу-захисту проектів.

Кафедра вчителів фізичної культури (зліва направо):
Іванюк Т.В., Гарас В.М., Сохацька Т.І., Корчаковський О.А.

 

Стати справжнім духовним наставником своїх вихованців дуже нелегко. Немає у школі-інтернаті роботи складнішої, ніж робота вихователя.  Діяльність його багатогранна, коло обов’язків широке. Водночас немає діяльності цікавішої, ніж виховання колективу. Вихователь – це радість спілкування, це коло своїх дітей, це бажання бути потрібним кожному своєму вихованцю.

Вихователі груп подовженого дня (зліва направо):
Данилюк Л.А., Голуб Н.М., Боденчук В.В., Іванюк Т.С.

 

Значне місце в роботі з удосконалення навчально-виховного процесу відводиться соціально-психологічним дослідженням, які здійснюють психолог Магола О.В. та соціальний педагог Мельник Д.П. Актуальними протягом останніх років стали дослідження «Емоційний стан першокласників», «Психолого-педагогічні проблеми мотивації учіння п’ятикласників у період їх адаптації до школи ІІ ступеня», що особливо важливо в період переходу на нову структуру навчання. Одним з важливих напрямів діяльності психологічної служби є просвітницько-пропагандистська робота, спрямована на підготовку вчителів-предметників, класних керівників, батьків до роботи з дітьми. Завдяки діяльності психологічної служби покращився мікроклімат у педагогічному та учнівському колективах, налагодилися сприятливі взаємини між педагогами та школярами.

Практичний психолог Магола О.В., соціальний педагог Похила Л.С.

 

Асистенти вчителя (зліва направо):
Тимчук Д.А., Дячук Н.О., Кравченко Т.І., Горобець В.В., Лапій І.В. 

Back to top button